Kent u dat?
Het gevoel dat u onheus behandeld bent?
Denkt u of weet u dat u gelijk heeft?
Wilt u dat uitzoeken en recht halen?
The Claim Coordinator helpt!

Claims

Onmacht en frustratie?

lees verder

Costs and Care

Verschillende prijsafspraken dekken uw zorgen!

lees verder

Check Case

Plan van aanpak op maat!

lees verder

misleiding

Opleiding of Misleiding?!

Mr.X meldde zich verontwaardigd bij The Claim Coordinator. Hij had zich bij een opleidingsinstituut ingeschreven voor een 9 maanden durende opleiding om trainer te worden. Met als hoofddoel een certificaat te ontvangen, waarmee hij zich kon registreren als zzp-er en zijn trainingen BTW-vrijgesteld zou kunnen aanbieden. Tijdens de opleiding ontdekte Mr.X dat registratie en dus […]

kalekip

Valt er van een kale kip niet te plukken?

Een Nederlandse handelsonderneming kreeg zijn contractueel aan te leveren goederen bij een buitenlandse multinational van agrarische commodoties niet geleverd. Hierdoor liep de onderneming grote schade op en kon contractuele verplichten bij derden niet nakomen. De onderneming besloot een arbitragezaak in het buitenland aan te spannen wegens alle geleden schade en won dit. Echter de betaling […]

groot-onrecht

Kindertherapeut in de Knel

The Claim Coordinator werd benaderd door een kindertherapeut. Zij had onmin met de beroepsvereniging waarbij zij was aangesloten. De klachtencommissie van de beroepsvereniging had een klacht vanuit een ouder ontvangen, over vermeende partijdigheid en ondeskundigheid van de therapeut. De therapeut had n.a.v. de klacht een verweerschrift geschreven, er was een hoorzitting geweest en nu was […]